Projektbeskrivning

Jag har sedan 2013 ramavtal med Sveriges Riksbank och översätter bl.a. artiklar, bakgrundsmaterial och tal åt dem.