Projektbeskrivning

Jag har sedan 2008 ramavtal med Europeiska centralbanken och översätter bl.a. lagstiftning och texter till allmänheten åt dem.