Översättning med fokus på facktexter

Jag arbetar främst med EU, ekonomi/finans och marknadsföring från engelska, tyska och danska till mitt modersmål svenska.

Din text lokaliseras och anpassas så att den passar för en svenskspråkig målgrupp på en svensk marknad.

Språkredigering och korrekturläsning

Allt för att få en text som fungerar för din målgrupp.