OM ANNA

Jag är född i Lund 1968 och har bland annat studerat i Tyskland, arbetat i Danmark och Luxemburg och fått en extra familj i England (genom sambon), men är sedan 2000 tillbaka i Skåne.

Hade funderingar på att bli tidningsredigerare eftersom jag var och är intresserad av kombinationen text och form, men språkintresset kom tidigt och löpte som ett parallellt spår.

Glädjen och lusten till de brittiska öarna väcktes av Colin och Rosemary, som under min uppväxt tog emot mig som en dotter i sitt hem i Lancashire; kärleken till det tyska språket lyftes av Lydia och Leila, två tysklärare som på olika sätt var helt avgörande.

Efter att ha varit anställd översättare på dels en stor myndighet (Europeiska kommissionen), dels en översättningsbyrå i Köpenhamn startade jag egen översättningsfirma strax efter millennieskiftet. Och på den vägen är det.

Resurser:

 • Operativsystem: Windows 2010
 • CAT-verktyg: SDL Trados Studio 2019, MemoQ 8.3, Memsource och Wordfast
 • Virusskydd: Microsoft Office 365
 • Kryptering: Comodo
 • Säkerhetsklassade dokumentskåp
 • Datorskärm (laptop) med sekretessfilter
Anna Hermerén

Utbildning:

 • Engelska, 1–30 högskolepoäng, slutfört höstterminen 2014, Lunds universitet
 • Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng, vårterminen 2013, Lunds universitet
 • Maskinbefälsexamen klass VIII (2008), Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers
 • Fartygsbefälsexamen klass VIII (2008), Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers
 • Informationslinjen, Skurups folkhögskola (1994-1995): PR, layout, journalistik och samhälls­kunskap
 • Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Tyskland (1993-1994): Studier i tyska (“Germa­ni­stik”)
 • Fil kand, Lunds universitet, Sverige (1986-1991): Tyska, praktisk svenska och filosofi

Övrigt:

 • Fullvärdig medlem av SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) och ATA (American Translators Association)
 • ATA-certifierad översättare från engelska till svenska